Za webem tymy.cz se skrývá webová aplikace, umožňující evidenci docházky členů libovolného týmu. Týmem může být sportovní tým, hudební skupina, recitační kroužek nebo obecně jakýkoli kolektiv mající touhu sledovat a evidovat docházku svých členů.

Aplikace ovšem neslouží pouze pro docházku. Součástí je v tuto chvíli i diskuze na webu, adresář týmu a vývoj dalších modulů stále probíhá.

Členové týmu se mohou pomocí uživatelského jména a hesla přihlásit do "své" webové aplikace. Určení lidé zodpovědní za docházku vypisují pro tým události. Událostí může být trénink, schůze, turnaj apod. Každý člen týmu může zadat, zda se vypsané akce chystá zúčastnit nebo ne. Když událost proběhne, někdo z určených lidí zadá do sytému skutečnou docházku na akci. Výsledky docházky je pak samozřejmě možné prohlížet, případně dále zpracovávat.

Je to možné. Existuje zde demo aplikace. V ní jsou předvyplněné ukázkové akce a docházka. Kdokoliv se může do aplikace přihlásit, jako by byl členem demo-týmu. použijte pro přihlášení:

LoginHeslo
PEPApepa
LENKAlenka
GEORGEgeorge

Stačí vyplnit formulář. Založení týmu je plně automatické a proběhne během pár vteřin . O založení aplikace budete vyrozuměni emailem uvedeným v registraci. Tím je vytvořena aplikace s adresou vas-tym.tymy.cz. Jeden z uživatelů (zpravidla ten, kdo konto vytvořil) dostane práva spravovat týmovou aplikaci. Založí uživatelská konta pro členy týmu. Ti se pak mohou k aplikaci přihlásit a používat ji.

Pro základní běh aplikace to není nutné. Pro využívání pokročilejších verzí (viz srovnání licencí) je potřeba platit poplatek dle ceníku.