Jak založit účet pro nového člena v mém týmu?

Uživatelé se registrují sami pomocí odkazu na přihlašovací stránce. Po registraci je uživatel založen se statusem "Registrován" a správce aplikace mu v sekci Údaje uživatele musí povolit přístup. Povolením přístupu odešlete uživateli informační mail´.

Jestliže máte oprávnění pro správu uživatelů, můžete použít odkaz "údaje uživatele" na hlavní stránce. Nového uživatele můžete založit buď kliknutím na "Založit nového" a vyplněním všech údajů, nebo duplikováním (použitím existujícího uživatele jako vzoru). V tom případě vyberte vzorového uživatele pro editaci, změňte potřebné údaje pro nového uživatele (včetně přístupového jména) a místo uložení kliknete na "Vložit jako nového".

Jak lze nastavit jazyky v rámci týmu?

Pokud máte v týmu členy ruzné národnosti, můžete v aplikaci používat více jazyků (podporované Čeština / Angličtina / Francoužština a Polština (částečně)). Zvolíte-li tuto možnost, potom při vkládání dat do aplikace (např. událostí) můžete zadat název nebo popis pro každý používaný jazyk.

Každý člen má v osobním nastavení (Údaje uživatele) nastavený používaný jazyk. Podle něj se mu potom zobrazují popisky u akcí ve správném jazyce. Rovněž celé GUI (tj. menu, systémové hlášky atd.) jsou v odpovídajícím jazyce.

Tuto vlastnost si lze prohlédnout u demo týmu. Ten má nastaveno používaní češtiny i anglictiny a události mají vyplněné popisy v obou jazycích.

Jak fungují statusy členů?

U každého člena lze nastavit 5 statusů

HráčZákladní stav - aktivní hráč.
ČlenStatus "zasloužilého členství". Uživatel se nezobrazuje v docházce, ale je v seznamu týmu.
MarodStatus dlouhodobě nemocného uživatele. Takový člen se nezobrazuje ve výsledcích docházky.
RegistrovánTento status mají hráči, kteří se registrují přes odkaz na přihlašovací stránce. Nemohou se přihlásit ani nejsou nikde zobrazení dokud jim administrátor nezmění status na nekterý z výše uvedených.
SmazánUživatel s tímto statusem se jeví jako vymazaný. Nemůže se přihlásit a není viditelný v docházce. V systému de facto zůstává jen kvůli možným příspěvkům v diskuzi. Administrátor může takového uživatele "obnovit" změnou statusu, případně fyzicky smazat.
Jak lze vytvořit vlastní skin?

Stačí upravit css soubor používaný pro aplikaci. Výchozí soubor je ke stažení například zde. Pak stačí upravit soubor podle svého gusta a poslat finální verzi mailem. Po kontrole bude zařazena mezi dostupné skiny. Alternativně lze krátkodobě na serveru vytvořit FTP účet pro upload pracovní verze css a vývoj skinu pak může probíhat na "živých" datech. Pokud nevíte, co je to css soubor, nejste pravděpodobně potencionální autor dalších skinů. :-)

Jak fungují ankety?

Administrátor a oprávnení uživatelé mají v menu prístupnou položku "Správa anket/evidencí". Zde je možné zakládat nové a upravovat existující ankety. U každé ankety lze definovat tyto údaje:

TitulekTitulek ankety zobrazený v menu
PopisPopis ankety zobrazený v menu (u plné varianty) a pri manipulaci s anketou. Lze použít stejný formát, jako v diskuzi (BB kódy).
StatusAnketa muže mít následující stavy.
 • Design - pracovní status, kdy se anketa vytváří a definuje, není přístupná v menu
 • Aktivní - anketa je viditelná v menu a lze v ní hlasovat
 • Uzavřená - anketa může být viditelná v menu, výsledky mohou být přístupné, ale již v ní nelze hlasovat
Minimální/maximální počet vyplněných položek

Pomocí těchto atributů lze nastavit, pro kolik možností (položek) lze v anketě hlasovat. Například klasická anketa "Souhlasíte s ..." bude mít 2 položky Ano a Ne, minimální a maximální počet bude 1. To znamená, že hlasující musí vybrat práve jednu položku - buď ano, nebo ne.

Není-li omezení vyplněno, uživatel nemusí hlasovat pro žádnou položku, resp. může hlasovat pro všechny.

Uvést v hlavním menu

Určuje, zda má být anketa viditelná v hlavním menu. Pro každou anketu může být přístupný odkaz "hlasovat" a "zobrazit výsledky". Oba tyto odkazy ale ješte podléhají dalším nastavením (práva, mód zobrazení výsledku) a jestliže uživatel nemá momentálně možnost kliknout ani na jeden z těchto odkazů, anketa se v menu neobjeví vůbec.

Anonymní hlasováníPokud je hlasování anonymní, nejsou ve výsledcích uvedena jména a řádky s výsledky mají náhodné pořadí.
Povolit změnu názoruPokud tato volba NENÍ zaškrtnutá, uživatelé mohou hlasovat pouze jednou. V opačném případe mohou svuj názor změnit a hlasovat opakovaně. V kombinaci s vhodným módem zobrazení výsledku (viz dále) tak lze zaručit, že hlasování nebude ovlivněno názorem ostatních členů. Toho se dosáhne při zakázané změně názoru a zobrazení výsledku až po hlasování. Administrátor má nicméne možnost selektivně zrušit hlasování konkrétního uživatele.
Jak zobrazovat výsledkyZde lze určit, kdy budou moct uživatelé vidět výsledky hlasování.
 • Nikdy - výsledky hlasování neuvidí nikdo. Tato volba má smysl jen pro dočasné použití
 • Vždy - výsledky jsou viditelné vždy
 • Tem co již hlasovali - výsledky jsou viditelné pouze těm uživatelům, kteří již v anketě hlasovali
 • Po uzavření hlasování - výsledky jsou viditelné až když má anketa status "Uzavřená"
Oprávnění pro hlasováníUmožnuje omezit uživatele, kterí mohou v anketě hlasovat. Stačí v sekci Oprávnění nastavit uživatelské právo a to potom vybrat zde.
Oprávnění pro prohlížení výsledkůUmožnuje omezit uživatele, kteěí mohou prohlížet výsledky. Stačí v sekci Oprávnění nastavit uživatelské právo a to potom vybrat zde.

Po založení ankety lze přistoupit k definici položek ankety.

Jak definovat položky anket?

Pri editaci ankety lze zakládat, měnit a mazat položky. Položkou ankety se rozumí volba, pro kterou mohou uživatelé hlasovat. U každé položky lze nastavit několik údaju:

TypJe možné vybrat z typu:
 • Text - k této položce ve hlasování uživatelé dopíší textovou poznámku. Tím pro tuto položku hlasují
 • Číslo - jako text, ale vkládat lze pouze čísla
 • Ano/Ne - logická položka, zobrzuje se jako pole k zaškrtnutí
TitulekTitulek zobrazený u položky hlasování.
Jak založit evidenci??

Evidence je vlastně speciální typ ankety, kde hráči tvoří její položky a právo hlasování je omezeno na konkrétní uživatele. Příkladem může být vybírání penez od každého hráce v týmu. Na to stačí založit anketu a oprávnění pro hlasování udělit pouze pověřené osobě (pokladníkovi). Položky ankety budou hráči a aby je nebylo nutné přepisovat, lze je vygenerovat pomocí speciální sekce pod definicí položek. Je nutné pouze určit typ generovaných položek. Pokud stačí evidovat zaplatil/nezaplatil, postačující je vybrat typ Ano/Ne. Pokud budou hráči platit postupně, nebo je žádoucí psát k platbě poznámky, je lepší vybrat typ Text.

Jak umožnit mazání v diskuzi?

Na stránce "Oprávnění" založte uživatelské právo a definujte členy, kteří budou mít možnost mazat v diskuzi. Poté přejděte na správu diskuzí a upravte v požadované diskuzi práva na mazání. Vyberte právo které jste nadefinovali a všichni členové, které jste v definici práva uvedli, budou moci mazat v diskuzi. V definici práva musí být uveden i ADMIN (pokud chce v diskuzi mazat), protože uživatelská práva nejsou adminovi přístupná implicitně.

Jak fungují poznámky?

Poznámky jsou statické stránky, které se hodí jako nástěnky, instrukce a souhrné informace, které by v diskuzi "utekly".

Poznámky mohou být soukromé, sdílené pro členy týmu a nebo zcela veřejné = přístupné i bez přihlášení. Poznámky mohou být začleněny do menu na hlavní stránce a přiřazením speciálních kódů se mohou objevit i na jiných místech aplikace tymy.cz (viz dále).

Poznámky jsou verzované a jejich historie se uchovává (zatím není implementován přístup ke starším verzím).

U poznámky lze nastavit následující položky:
TitulekNázev poznámky, objeví se v seznamu nebo v menu
PopisObjeví se v seznamu a rozšířené verzi menu
PoznámkaVlastní text poznámky
MenuPo zaškrtnutí se poznámka přidá do menu. Soukromé pouze autorovi, ostatní těm, pro které je poznámka viditelná (viz dále)
Pořadí v menuČíslo podle kterého se řadí poznámky v menu (vzestupně)
PřístupUrčuje pro koho bude poznámka viditelná:
 • Soukromá - je viditelná pouze pro autora. Ani týmoví administrátoři nevidi soukromé poznámky ostatních členů týmu
 • Pro členy - viditelná všem členům, pokud nemá nastavená práva. Práva zvlášť na čtení a na zápis mohou být dále nastavena stejně jako např. u diskuzí
 • Zcela veřejná - je přístupná pomocí odkazu i bez nutnosti přihlášení
Systémový kódPole obsahující text bez mezer a diakritiky které umožnuje přidat poznámce speciální funkci v aplikaci tymy.cz. V současné době jsou podporovány hodnoty
 • WELCOME - tato poznámka se zobrazí každému členovi pokud se poprvé přihlásí do aplikace. Vhodné pro instrukce jak to v týmu funguje. Náhled je možný vyvolat také explicitně adresou http://vastym.tymy.cz/index.php?welcome
 • LOGIN - objeví se na přihlašovací stránce pod login formulářem
 • REGISTER - objeví se na stránce pro registraci nového uživatele

Veřejné (nebo obecně všechny) poznámky jsou přístupné na adrese http://vastym.tymy.cz/note/id_poznamky.

Systémový kód může být využit i pro použití hezčího linku ve formátu http://vastym.tymy.cz/show/systemovy_kod.

Poznámky v tuto chvíli nejsou vícejazyčné - máte-li v týmu nastaveno více jazyků, poznámky to nijak neovlivňuje.

Co jsou a jak fungují multiúčty?

Máte-li login na více portálech tymy.cz (tym1.tymy.cz, tym2.tymy.cz), můžete si aktivovat multiúčet a mezi jednotlivými týmy pak jednoduše přecházet bez nutnosti zadávat login. Aktivace je je možná ručně pouze ve verzi v2, nicméně po aktivaci jde využívat i ve verzi 1.

Po aktivaci se Vám objeví ve verzi 1 nahoře nová lišta se seznamem Vašich týmů, kde můžete jednotlivé týmy přidávat a mazat. Na liště pak máte přímo odkazy na přeskoky mezi týmy.

Ve verzi 2 je přeskok na týmy možný pomocí pravého horního menu

Multiúčty - klasický vzhled
Multiúčty - moderní vzhled
Dlužníček

Dlužníček je modul pro evidenci dluhů mezi čelyn týmu a týmem samotným.

Hodí se pro evidenci dluhů mezi jednotlivými hráči (např. dluh za cestu, dluh za večeři, dluh za pivo po turnaji ;).

Uživatelé s oprávněním DEBTS_TEAM mohou rovněž spravovat týmové dluhy - můžou tím tedy efektivně vytvářet evidenci týmových poplatků.

U poznámky lze nastavit následující položky:
TitulekKrátký název dluhu
DlužníkKdo dluží
KomuKomu dluží
ČástkaDlužná částka, spolu s označením měny
Dluh vzniklDatum vzniku dlluhu (pro snadnější identifikaci)
PoznámkaDelší popis dluhu (volitelné)
Číslo účtuČíslo účtu, na který se má dluh zaplatit
Země účtuZemě držitele účtu (pro výpočet IBAN)
Variabilní symbol(volitelné)
Platba přijataDatum přijetí platby - vyplněním dluh zmizí z hlavní nabídky
Platba odeslánaDatum odeslání platby - vyplňuje pouze dlužník, čímž indikuje že je platba již na cestě (volitelné)

Po vytvoření dluhu je možné jej zaplatit pomocí vygenerovaného QR kódu (je-li vyplněno číslo účtu, země účtu a měna).